Είσοδος Χρηστών

Εγγραφή Παρόχου Υπηρεσιών - Προμηθευτή

Παρακαλούμε πραγματοποιήστε την εγγραφή με τα στοιχεία της επιχείρησης

Πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των ιστοσελίδων, παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους.                                                                             

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση του δικτυακού αυτού τόπου.
Η χρήση των στοιχείων και κειμένων είναι απολύτως δωρεάν.
Ωστόσο, για τη χρήση των δεδομένων και υπηρεσιών, όσοι επισκέπτονται το e-Katalogos, θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ώς προσωπικά δεδομένα θεωρούνται:

  • Το ονοματεπώνυμο σας
  • Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση
  • Ένα όνομα χρήστη
  • Ο Κωδικός εισόδου
  • Ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου
  • Το ΑΦΜ
  • Η Διεύθυνση κατοικίας/επιχείρησης
  • Ο αριθμός ταυτότητας
  • Το ιστορικό επικοινωνίας με την εταιρία

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία μας τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του ηλεκτρονικού καταλόγου. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από το αρχείο μας/κατάλογο, όποια στιγμή εσείς θέλετε, στέλνοντας απλά μια υπογεγραμμένη αίτηση με fax στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας μας (αριθ. fax: 210-3339590 υπόψη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων).                                                                Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία σας για τον παραπάνω σκοπό, υποκείμενη στις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή σας χρήση αυτών, για σκοπό μη συμβατό με τη χρήση για την οποία συλλέγονται.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή αντίφασης μεταξύ των στοιχείων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και  των, ζητουμένων στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στον κατάλογο, επισήμων εγγράφων,  υπερισχύουν τα επίσημα αντίγραφα.
Η εταιρεία ρητά δηλώνει, ότι με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων και των πληροφοριών που μας γνωστοποιείτε, εκτός εάν υπάρχει εισαγγελική εντολή για υπόθεση που αφορά παραβίαση της Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή ζητηθεί η γνωστοποίηση στοιχείων που μας υποβάλλετε, για την άσκηση δικαιώματος που προβλέπεται από το νόμο, περίπτωση, κατά την οποία η εταιρεία μας θα σας ενημερώνει προηγουμένως και εγγράφως.
Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για ανεπιθύμητη επικοινωνία ή για να σας αποσταλεί διαφημιστικό υλικό το οποίο δεν έχετε ζητήσει.
Σε περίπτωση αλλαγής των όρων χρήσης και των σχετικών με τα προσωπικά σας δεδομένα άρθρων, θα σας ενημερώσουμε με προσωπική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχετε δηλώσει.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος και στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (copyright)
Η χρήση των δεδομένων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή της (αναπαραγωγή, ολικά ή μερικά, μεταπώληση, παραπλάνηση του κοινού ως προς το copyright κλπ.). Η χρήση, αναδημοσίευση κλπ. ή η εν γένει εκμετάλλευση των στοιχείων της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την άδεια των νομικών υπευθύνων της σελίδας e-Katalogos, επισύρει τις προβλεπόεμνες από το νόμο κυρώσεις.
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου, όπως και οι Υπηρεσίες, ανήκουν αποκλειστικά στo e-Katalogos. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, αντιγραφή εικόνων, κειμένων ή γενικά στοιχείων από την ιστοσελίδα, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από τη χρήση του για τις ανάγκες που δημιουργήθηκε.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ
Προτεραιότητα μας είναι η σωστή και σταθερή λειτουργία του site.
Ωστόσο το e-Katalogos δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του (πχ τεχνικά προβλήματα, διακοπή κάποιας υπηρεσίας , σφάλματα, ιούς, διαθεσιμότητα σελίδων) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης κατά την χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του site.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, δημιουργείτε ένα SESSION, που παραμένει ενεργό όση ώρα είστε συνδεδεμένος. Από τη στιγμή που θα κλείσετε τον browser σας, η σύνδεση σας με το σύστημα τερματίζεται και θα πρέπει να εισέλθετε ξανά από την αρχή, εισάγοντας εκ νέου τα στοιχεία σας. Αυτή η τακτική είναι αποδεδειγμένα η πιο ασφαλής, αφού δεν αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας που μπορεί να διαρρεύσουν σε τρίτους.
Ο Κωδικός πρόσβασης σας είναι κωδικοποιημένος και δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης του στο μέλλον. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε αποθηκεύστε τον σε ασφαλή περιοχή.